LDR-vastus

Alunperin julkaistu: 9.2.2017

Viimeksi muokattu: lauantai 9.12.2017

LDR eli Light Dependent Resistor on sananmukaisesti valosta (tai sen määrästä) riippuva vastus. Vastusta voi sanoa myös kansankielisemmin valovastukseksi tai fotovastukseksi - komponenteilla on usein monia nimityksiä.

LDR-vastus

LDR-vastusta käytetään yleisimmin hämäräkytkimissä, eli luonnon valon tai keinovalon tunnistuksessa tai valoa mittaavissa sovelluksissa.

LDR-vastus reagoi siis valoon, mutta ei kovinkaan nopeasti. Reagointinopeutta sanotaan elpymisnopeudeksi. Valovastuksessa on samanlaista resistanssia kuin tavallisessakin vastuksessa, mutta resistanssin eli vastuksen suuruus riippuu valon määrästä. Mitä enemmän valoa LDR-vastukseen osoitetaan, sitä pienemmäksi sen resistanssi muuttuu. Täysin pimeässä valovastuksen resistanssi voi olla jopa megaohmin (1 000 000 ohmia) luokkaa.

LDR:n piirikaaviomerkki

LDR-vastus piirretään kuten tavallinenkin vastus, mutta sen viereen lisätään kaksi nuolta tarkoittamaan valoherkkää vastusta. Ilman nuolia kyseessä olisi tavallinen vastus ja piirikaaviosta LDR-vastus olisi hankalaa paikallistaa - joten nuolia ei saa unohtaa.

Piirikaaviosymboli

LDR-vastuksen mittaaminen

LDR-vastusta voidaan mitata kuten mitä tahansa muutakin vastusta yleismittarin avulla.

LDR-vastuksen herkkyys

LDR-vastuksia on tehty herkäksi eri väreille (eli eri aallonpituuksille), mutta yleisimmät vastustyypit ovat herkkiä näkyvälle valolle. LDR-vastuksen valoherkkyys riippuukin sen valmistusmateriaalista. LDR-vastukset ovat kuitenkin herkempiä valolle kuin fotodiodit ja fototransistorit, mutta toisaalta LDR-vastusten resistanssi muuttuu myös lämpötilan mukaan, jolloin niitä ei ole hyvä käyttää tarkoissa valon intensiteettiä mittaavissa laitteissa.

Mikäli LDR-vastusta käyttää, kannattaa varmistaa että se soveltuu käyttökohteeseen aallonpituusherkkyyden ja lämpötilariippuvuuden mukaan (tarkistettava datasivusta).

LDR-vastuksen reagointiaika

LDR-vastus ei pudota resistanssiarvoaan aivan heti, kun valo osuu vastuksen pintaan vaan siinä menee pieni hetki. Tyypillisesti aika on noin 10 ms (0,01 s) ennenkuin resistanssi alkaa pienenemään. Toiseen suuntaan mentäessä voi mennä jopa sekunti, että resistanssi on takaisin alkuperäisessä arvossaan. Joten mitään salamannopeita komponentteja nämä eivät ole, mutta mielenkiintoisia yhtäkaikki.

Aiheesta lisää muualla

Alle on listattu hieman lähteitä, mitä tämän sivun tekstiin on käytetty sekä laitettu muita linkkejä aiheeseen liittyen.

Lähteitä ja lisää infoa muualla:

http://fi.wikipedia.org/wiki/LDR-valovastus
http://www.resistorguide.com/photoresistor/
http://en.wikipedia.org/wiki/Photoresistor