7-segmenttinäyttö

Alunperin julkaistu: 9.2.2017

Viimeksi muokattu: lauantai 9.12.2017

Monesti on hyödyllistä ilmaista laitteen toimintaa visuaalisesti, esimerkiksi 7-segmenttinäytön avulla. PC-maailmasta joillekin voi tällaiset näytöt olla tuttuja PC:n emolevyltä, missä vikakoodeja ilmaisemaan on käytetty yhtä tai useampaa 7-segmenttinäyttöä.

7-segmenttinäyttö koostuu 7:stä yksittäisestä ledistä (A - G), jotka voidaan sytyttää yhdessä tai erikseen. 7-segmenttinäytössä on usein myös desimaalipiste (DP), jota voidaan käyttää lukujen erottimena. Alla olevassa kuvassa on esitetty tämän näytön 7 lediä ja segmenttien symbolit: (kuvan lähde wikipedia)

7-segmentti

7-segmenttinäytön eri segmentit tai osat ovat siis ledejä ja niille pätee samat asiat kuin ledeille yleensäkin. Kullakin värillä on oma kynnysjännitteensä ja virtaa täytyy rajoittaa vastusten avulla. 7-segmenttinäytöissä on myös yksi yhteinen nasta, joka voi olla yhteisanodi tai katodi.

Yhteisanodi

Kun näytön tyyppi on yhteisanodi, niin 7-segmentin kaikilla ledeillä on yksi yhteinen positiivinen (+) pinni. Alla oleva kuva esittää tällaista 7-segmenttinäytön sisäistä kytkentää:

Yhteisanodi

Yhteiskatodi

Kun näytön tyyppi on yhteisanodi, niin 7-segmentin kaikilla ledeillä on yksi yhteinen negatiivinen (-) pinni. Alla oleva kuva esittää tällaista 7-segmenttinäytön sisäistä kytkentää:

Yhteiskatodi

Virranrajoitusvastukset

7-segmenttinäytölle voi käyttää yhtä yhteistä virranrajoitusvastusta, jos vastuksista on esimerkiksi pulaa. Tällöin ongelmana on kuitenkin se, että yksi segmentti loistaa kirkkaammin yksinään päällä, kuin useampi ollessaan yhtä aikaa päällä. Tämä puolestaan johtuu siitä, että virran kulkureitti jakautuu aina tasaisesti päällä olevien ledien kesken (kts. Kirchoffin virtalaki), joten mikäli haluat näytöltä tasaista kirkkautta, niin yhtä vastusta ei voi käyttää, vaan tarvitaan jokaiselle ledille oma vastuksensa.

Wikipedian englannin kielisessä artikkelissa on tästäkin aiheesta lisää tietoa, joten tälle sivulle ei sen kummemmin ole koottu mitään kovin syvällistä. Muistat vain käyttää virranrajoitusvastusta ledeille ja käsittelet 7-segmenttinäyttöä kuten mitä tahansa lediryhmää, niin suuria ongelmia ei pitäisi tulla.

Käytännön esimerkki näiltä sivuilta 7-segmenttinäytön käytöstä löytyy Launchpad oppaasta - osasta 23: 7-segmenttinäytön ohjaus ja Arduino oppaasta osasta 6.