Stellaris LM4F120 Launchpad ohjelmointiympäristö

Alunperin julkaistu: 11.2.2017

Viimeksi muokattu: lauantai 11.2.2017

Alle olen yhden illan aikana väsännyt pienen ja "hätäisen" oppaan, mihin olen kirjannut ylös vaadittavat toimenpiteet Stellaris-Launhcpadin saamiseksi toimintaan. Alla on muutama linkki joihin kannattaa tutustua tätä luettaessa.

http://www.ti.com/tool/ek-lm4f120xl - TI:n kaupan sivu mistä Launchpadin voi tilata.
http://www.ti.com/ww/en/launchpad/stellaris_head.html - Stellaris Launchpadin etusivu.
http://www.ti.com/tool/sw-ek-lm4f120xl - Stellariswaren ja ohjelmistojen latauspaikka.
http://www.ti.com/lit/ml/spmu132b/spmu132b.pdf - Quickstart opas CCS:lle
http://www.ti.com/lit/ug/spmu289a/spmu289a.pdf - Stellaris Launchpad User Manual
http://www.ti.com/lit/ug/spmu019o/spmu019o.pdf - Stellaris Peripheral Driver Library User Manual

Aluksi latasin Stellariswaren (linkki) ja asensin sen hakemistoon "C:\Texas Instruments\StellarisWare". Tätä ennen olin toki asentanut CCS:n uusimman version koneelleni, joten Quickstart oppaan Step 1:stä ei tarvinnut suorittaa.

StellarisWare on joukko kirjastoja, jotka puretaan (=asennetaan) koneelle tiettyyn kohdehakemistoon. Uusimman version StellarisWaresta voi tarkastaa osoitteessa www.ti.com/stellaris. StellarisWare on lyhyesti sanottuna joukko valmiita funktioita, joiden avulla mikrokontrolleria voidaan konfiguroida, eli käytännössä StellarisWare sisältää pari erilaista API:a (Application Programming Interface) mikrokontrollerin käyttämiseen. Lisätietoja API:sta löytyy User Manualista (linkki).

Code Composer Studion "alustaminen"

Seuraavaksi asensin Quickstart-ohjeen mukaisesti CCS:n Workspacen ja aloitin asennettujen StellarisWare-kirjastojen tuomisen CCS-projektiin.

Valitaan StellarisWaren asennuskansiosta driverlib kansio ja painetaan ok (kuva alla).

CCS löytää kansioista Cortex-M3 ja Cortex-M4 kirjastot, valitaan driverlib-cm4f.

Sama operaatio toistetaan myös usblib-cm4f -kirjastolle. Tämä ei ole välttämätöntä kuitenkaan aluksi, jos USB-yhteyttä ei halua ottaa käyttöön. driverlib-cm4f on aluksi tärkein.

Seuraavaksi tuodaan esimerkkikoodit Stellaris-Launchpadille. Valitaan edelleen Project-> Import Existing CCS Eclipse Project ja StellarisWaren asennuskansiosta kansio boards/ek-lm4f120xl. (kuva alla)

Valitaan Select All ja laitetaan ruksi ruutuun Copy projects into workspace, jolloin alkuperäisiä esimerkkejä ei vahingossakaan tuhota muokkaamalla niitä.

Kun projektit on tuotu ja kopioitu työtilaan (Workspace), voidaan Hello-projekti kääntää ensimmäisen kerran.

Mikäli käännöksestä tulee varoitus, missä kerrotaan että esimerkkikoodi on alunperin käännetty eri kääntäjän versiolla, niin kääntäjäversion voi vaihtaa valikosta Properties -> General (Main välilehti) -> Advanced settings.

Stellaris-Launchpadin kytkeminen tietokoneeseen

Kun ohjelmat on asennettu, niin voidaan Launchpad kytkeä tietokoneeseen. Pwr Select valintakytkimen tulee olla DEBUG -asennossa, jotta ohjelmoitavan LM4F120 prosessorin käyttöjännite on päällä.

Mikäli kaikki on oikein, niin Launchpadin pitäisi asentua ongelmitta (käytössä ollut Win7 64bit).

Ohjelman lataaminen mikrokontrollerille

Seuraavaksi ohjelma ladataan mikrokontrollerille ja sininen LED alkaa vilkkumaan Hello-projektin suorituksen alettua. Tässä ei oikeastaan ole mitään ihmeellistä. Jos ohjelma on "buildattu" ilman virheitä, niin debug-napilla saadaan ohjelma ladattua mikrokontrollerille ja ohjelman tutkiminen voi alkaa.